Els inventors

Un inventor o inventora  és tot aquell que crea o idea quelcom que abans no existia. És l’individu que idea, crea o concep alguna cosa o en millora d’altres per al profit propi o de la comunitat. Els inventor professionals a l’actualitat es diuen enginyers.

Inventors en simpleinnovacio:

Gary Dahl: Creador de la PetRock.

Gary Clegg y Ryan Lafayette: Creadora de la Batamanta.

Roni Di Lullo: Creadora de Doggles.