Persones riques invents simples

En aquest apartat ens trobarem persones que s’han fet riques gràcies a crear invents molt poc útils.