Hoverboard

Hoverboard: és un vehicle de bateria recarregable portàtil. Consta de dues rodes unides per dues petites plataformes, les quals compten amb un mecanisme d’equilibri intern, sobre les quals l’usuari està parat. El dispositiu està controlat pels peus de l’usuari a través de sensors i d’un sistema giroscòpic integrat en les plataformes. El vehicle va ser… Read more Hoverboard